אחוז ההצבעה המצטבר בחתך שעות
    מפת אתר
العربية   English

אחוז ההצבעה המצטבר בחתך שעות

.​​​​​​​​​​​​​​
 השנה עד 10:00 עד 12:00 עד 14:00 עד 16:00 עד 18:00 עד 20:00 עד 22:00
1973 21.8 33.1 41.4 54.1 65.2 73.4 78.6
1977 16.8 31.3 42.4 50.6 60.2 71.4 79.2
1981 17.0 30.2 39.4 47.0 57.0 69.6 78.5
1984 15.6 29.8 39.8 47.2 55.6 68.9 78.8
1988 14.8 29.3 42.1 52.9 65.2 75.6 79.7
1992 14.0 27.5 38.4 47.0 56.3 68.2 77.4
1996 14.3 28.9 41.3 50.6 60.0 70.9 79.3
1999 14.2 28.9 41.7 51.8 60.9 71.4 78.7
2001 11.1 21.1 34.7 43.21 51.2 58.2 62.3
2003 10.1 24.0 35.3 44.2 52.8 62.8 67.8
2006 9.9 21.7 30.9 39.0 47.0 57.0 63.2
2009 10.3 23.4 34.0 41.9 50.3 59.7 65.2
2013 11.4 26.7 38.3 46.6 55.5 63.7 66.6
2015 14.3 26.9 36.6 45.4 54.6 62.4 71.8
​2019 12.9​ ​24.8 35.8​ 42.8​ 52.0​ ​61.3 67.9​
אחוז ההצבעה המצטבר בחתך שעות בבחירות לכנסת ה-21
עד 10:00 עד 12:00 עד 14:00 עד 16:00 עד 18:00 עד 20:00 עד 22:00
12.9 24.8 35.8 42.8 52 61.3 67.9​
מס' המצביעים 817,270
מס' המצביעים 1,574,349
מס' המצביעים 2,266,430
מס' המצביעים 2,715,462
מס' המצביעים 3,296,252
מס' המצביעים 3,884,636
מס' המצביעים 4,303,415
 

שיעור ההצבעה המפורט לעיל, חושב על בסיס שילוב של נתוני אמת שהתקבלו מחלק ניכר מהקלפיות, וכן מדגם מייצג של 535 קלפיות,
לצורך תיקופו. בהמשך יפורסם פירוט בדבר אופן חישוב ומספר הקלפיות שדיווחו בכל מועד.​