מועדי הבחירות החל מהכנסת הראשונה
    מפת אתר
العربية   English

מועדי הבחירות החל מהכנסת הראשונה

 
הבחירות לכנסת ולראש הממשלה
 
מבוא להלן:
 
1) פירוט של מועדי הבחירות לכנסת.
2) שם שופט בית המשפט העליון שעמד בראש כל ועדת בחירות.
3) מראי המקום של פרסום רשימות המועמדים ותוצאות הבחירות בילקוט הפרסומים בחלוקה לפי כנסות.
 

הבחירות לכנסת הראשונה
 
 
 
 
הבחירות לכנסת השנייה
 
 
 
 
הבחירות לכנסת השלישית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת הרביעית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת החמישית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת השישית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת השביעית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת השמינית
 
מועד הבחירות – 31 בדצמבר 1973 (מועד הבחירות הקבוע היה 30 באוקטובר 1973 – אך הבחירות נדחו בשל מלחמת יום הכיפורים).
יושב ראש הוועדה – השופט חיים כהן.
רשימת המועמדים לכנסת השמינית – חוברת 1954 עמ' 86, מיום 21.10.73.
תוצאות הבחירות לכנסת השמינית – חוברת 1979 עמ' 608, מיום 11.1.74.
 
 
 
הבחירות לכנסת התשיעית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת העשירית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-11
 
 
הבחירות לכנסת ה-12
 
 
 
 
הבחירות לכנסת -13
 
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-14
 
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-15
 
 
 
 
הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה
 
מועד הבחירות – 6 בפברואר 2001 (י"ג בשבט תשס"א).
יושב ראש הוועדה – השופט מישאל חשין.
שמות המועמדים לראשות הממשלה – חוברת 4948 עמ' 1054, מיום 7.1.01.
תוצאות הבחירות המיוחדות – חוברת 4960 עמ' 1628, מיום 12.2.01.
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-16
 
מועד הבחירות – 28 בינואר 2003 (כ"ה בשבט תשס"ג).
יושב ראש הוועדה – השופט מישאל חשין.
רשימת המועמדים לכנסת ה-16 - חוברת 5148 עמ' 1192, מיום 19.1.03.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-16 – חוברת 5155 עמ' 1406, מיום 5.2.03.
 

הבחירות לכנסת ה-17
 
מועד הבחירות – 28 במרץ 2006 (כ"ח באדר תשס"ו).
יושבת ראש הוועדה – השופטת דורית ביניש.
רשימת המועמדים לכנסת ה-17 – חוברת 5504 עמ'  2184, מיום 12.3.06.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-17 – חוברת 5514 עמ' 2464, מיום 5.4.06.
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-18
 
מועד הבחירות – 10 בפברואר 2009 (ט"ז בשבט תשס"ט).
יושב- ראש הוועדה – השופט אליעזר ריבלין.
רשימת המועמדים לכנסת ה-18 – חוברת 5909 עמ' 2106, מיום 29.1.09.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-18 – חוברת 5917 עמ' 240, מיום 17.2.09.
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-19
 
 

 

 

הבחירות לכנסת ה-20

 
מועד הבחירות – 17 במרץ 2015 (כ"ו באדר תשע"ה).
יושב ראש הוועדה – השופט סלים ג'ובראן.
רשימת המועמדים לכנסת ה-20 – חוברת 7000, עמ' 3938 מיום 4.3.2015.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 – חוברת 7010 עמ' 4370 מיום 25.3.2015.​

 

 

הבחירות לכנסת ה-21


מועד הבחירות – 9 באפריל 2019 (ד' בניסן התשע"ט).
יושב ראש הוועדה – השופט חנן מלצר.הבחירות לכנסת ה-22


מועד הבחירות – 17 בספטמבר 2019 (י"ז באלול התשע"ט).
יושב ראש הוועדה – השופט חנן מלצר.​