מס' משרה
שם משרה
תאריך פרסום
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
אגף/יחידה
 48/2019
ראש אגף הצבעות מיוחדות
18-11-2019
  בשעה  
ניתן להגיש הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-11-2019 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-11-2019 00:00
מסמכים נלווים
 47/2019
ראש אגף מיקום קלפיות
10-11-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
10-11-2019 22:00
דירוג
מח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 20-11-2019 00:00
מסמכים נלווים
 46/2019
מרכז פיקוח ובקרה
04-08-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
04-08-2019 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-08-2019 16:00
מסמכים נלווים
 45/2019
ממונה חשבונאות ודיווח - הארכת הרשמה
24-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
24-07-2019 13:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-08-2019 00:00
מסמכים נלווים
 44/2019
ממלא מקום לסגן מנהל ועדה אזורית פתח תקווה
16-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית פתח תקווה
 
מועד עדכון אחרון
16-07-2019 20:00
דירוג
מח"ר
דרגה
45-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 22-07-2019 00:00
מסמכים נלווים
 43/2019
מרכז/ת הדרכה
09-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
09-07-2019 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 42-2019
רכז לשכה בוועדה האזורית תל אביב
08-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
08-07-2019 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 41-2019
עוזר ראשי לראש אגף הצבעות מיוחדות
08-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
08-07-2019 14:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 40/2019
ממונה היסעים
04-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
04-07-2019 09:20
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 07-07-2019 00:00
מסמכים נלווים
 39/2019
רכז/ת לשכה בוועדה האזורית כפר סבא
26-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
26-06-2019 13:00
דירוג
מח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 38/2019
מנהל גוש באשקלון
24-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
25-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 27-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 37/2019
סגן מנהל ועדה אזורית ירושלים
19-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-06-2019 23:30
דירוג
המח"ר
דרגה
45-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 36/2019
מ.מ מנהל ועדה אזורית ירושלים
19-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-06-2019 23:00
דירוג
המח"ר
דרגה
46-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 35/2019
מרכז בכיר גיוס מזכירים
19-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-06-2019 13:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 30/2019
עוזר משפטי ליועץ המשפטי
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת היועץ המשפטי
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 21:00
דירוג
משפטנים
דרגה
ב- א2
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 17-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 33/2019
סגן מנהל ועדה אזורית תל אביב
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 31/2019
מנהל ועדה אזורית תל-אביב
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 32/2019
רכז לשכה בוועדה האזורית רמלה לוד
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 34/2019
סגן קצין בטחון
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 29/2019
ראש אגף בטחון - הארכת הרשמה
05-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
17-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 27/2019
מרכז תקשוב ותשתיות
05-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
06-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 28/2019
רכז לשכה
05-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
06-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 25/2019
ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
03-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
04-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-06-2019 12:00
מסמכים נלווים
 26/2019
מרכז קניינות
03-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
04-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
39-41
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 24/2019
​ממונה ביקורת פנים (מבקר פנים)
28-05-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
יחידת ביקורת פנימית
 
מועד עדכון אחרון
28-05-2019 23:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 11-06-2019 12:00
מסמכים נלווים
 23/2019
ממונה בטחון
19-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
19-02-2019 19:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 22-02-2019 12:00
מסמכים נלווים
 22/2019
עוזר בכיר דוברות
11-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
דוברות והסברה
 
מועד עדכון אחרון
11-02-2019 08:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13-02-2019 16:00
מסמכים נלווים
 21/2019
מרכז בכיר משאבי אנוש (הארכת הליך)
06-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
10-02-2019 17:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-02-2019 10:00
מסמכים נלווים
 18/2019
ממונה (ניהול פרויקטים ותפקידים מיוחדים)
06-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת המנהלת הכללית
 
מועד עדכון אחרון
06-02-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-02-2019 10:00
מסמכים נלווים
 24/2018
מנהל/ת לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי (הארכת הליך)
29-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
29-01-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-02-2019 16:00
מסמכים נלווים
 20/2019
רכז לשכה בועדות אזוריות רחובות ותל אביב
23-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
23-01-2019 10:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 25-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 08/2018
מרכז קניינות
16-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
16-01-2019 10:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 16/2019
רכז/ת לשכה שוהם
16-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
16-01-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 15/2019
רכז/ת לשכה יזרעאל
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית יזרעאל
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 15:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 16-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 14/2019
מנהלי גושים בירושלים ובבאר שבע
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית ירושלים
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 15:00
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 13/2019
נהג/ת מקצועי/ת
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית יזרעאל
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 12:30
דירוג
מנהלי
דרגה
15-17
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 12/2019
רכז/ת לשכה
10-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית קריות
 
מועד עדכון אחרון
10-01-2019 13:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 11/2019
רכז/ת לשכה
10-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית צפת
 
מועד עדכון אחרון
10-01-2019 09:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 10/2019
רכז/ת לשכה
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת בחירות אזורית בעכו
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 23:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 08/2019
עוזר בכיר להיסעי בוחרים
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 23:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 09/2019
מרכז גזברות ולוגיסטיקה
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית פתח תקווה
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 14:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 07/2019
רכז/ת לשכה
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית בבאר שבע
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 09:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 11-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 06/2019
מנהל גוש
08-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית רחובות
 
מועד עדכון אחרון
08-01-2019 20:30
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 11-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 05/2019
מרכז גזברות ולוגיסטיקה
07-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות השרון (נתניה) ובאר שבע
 
מועד עדכון אחרון
07-01-2019 17:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 22/2018
מרכז ניו מדיה
06-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
דוברות והסברה
 
מועד עדכון אחרון
06-01-2019 22:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 04/2019
ראש אגף תכנון, ארגון ובקרה
06-01-2019
  בשעה  
נבחר זוכה
תכנון, ארגון ובקרה
 
מועד עדכון אחרון
06-01-2019 14:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 03/2019
מרכז גרפיקה דינאמית
03-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
יחידת הפקת לקחים
 
מועד עדכון אחרון
03-01-2019 15:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 02/2019
סגן קצין בטחון
02-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
02-01-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 07-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 01/2019
מרכז בכיר משאבי אנוש
02-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
02-01-2019 09:30
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 27/2018
עוזר בכיר ליועץ המשפטי
30-12-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת היועץ המשפטי
 
מועד עדכון אחרון
30-12-2018 23:00
דירוג
משפטנים
דרגה
א1-א3
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת