מס' משרה
שם משרה
תאריך פרסום
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
אגף/יחידה
 48/2019
ראש אגף הצבעות מיוחדות
18-11-2019
  בשעה  
ניתן להגיש הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-11-2019 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-11-2019 00:00
מסמכים נלווים
 ועדת איתור לבחירת ראש אגף הצבעות מיוחדות
 טופס הגשת מועמדות לבחירת ראש אגף הצבעות מיוחדות - ועדת איתור 48/19
 47/2019
ראש אגף מיקום קלפיות
10-11-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
10-11-2019 22:00
דירוג
מח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 20-11-2019 00:00
מסמכים נלווים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ראש אגף מיקום קלפיות וספירת קולות המצביעים במעטפות הכפולות
 מכרז פומבי ר. אגף מיקום קלפיות וספירת קולות המצביעים במעטפות הכפולות
 46/2019
מרכז פיקוח ובקרה
04-08-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
04-08-2019 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-08-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מרכז פיקוח ובקרה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מרכז פיקוח ובקרה 46/2019
 45/2019
ממונה חשבונאות ודיווח - הארכת הרשמה
24-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
24-07-2019 13:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-08-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי  לתפקיד ממונה חשבונאות ודיווח - הארכת הרשמה
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממונה חשבונאות ודיווח -הארכת הרשמה
 44/2019
ממלא מקום לסגן מנהל ועדה אזורית פתח תקווה
16-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית פתח תקווה
 
מועד עדכון אחרון
16-07-2019 20:00
דירוג
מח"ר
דרגה
45-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 22-07-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך מכרז פומבי - ממ סגן מנהל ועדה אזורית  פתח תקוה
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממ לסגן מנהל ועדה אזורית פתח תקווה
 43/2019
מרכז/ת הדרכה
09-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
09-07-2019 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 פרסום הליך פומבי לתפקיד מרכז הדרכה בוועדה אזורית תל-אביב
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז הדרכה - 43/19
 42-2019
רכז לשכה בוועדה האזורית תל אביב
08-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
08-07-2019 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 רכז לשכה בוועדה האזורית תל אביב
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד רכז לשכה בתל אביב 42/19
 41-2019
עוזר ראשי לראש אגף הצבעות מיוחדות
08-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
08-07-2019 14:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מועמדות לתפקיד עוזר ראשי לראש אגף הצבעות מיוחדות
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד עוזר ראשי לראש אגף הצבעות מיוחדות 41/19
 40/2019
ממונה היסעים
04-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
04-07-2019 09:20
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 07-07-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד ממונה היסעים
 טופס הגשת מועמדות למשרת ממונה הסעים - 40/19
 39/2019
רכז/ת לשכה בוועדה האזורית כפר סבא
26-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
26-06-2019 13:00
דירוג
מח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד רכז לשכה בועדה אזורית מרכז צפון - כפר סבא 39/2019
 הליך פומבי לבחירת רכז ת לשכה בועדה אזורית מרכז צפון - כפר סבא
 38/2019
מנהל גוש באשקלון
24-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
25-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 27-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מנהל גוש  באשקלון
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל גוש בוועדה אזורית אשקלון  38/2019
 37/2019
סגן מנהל ועדה אזורית ירושלים
19-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-06-2019 23:30
דירוג
המח"ר
דרגה
45-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז לתפקיד סגן מנהל ועדה אזורית ירושלים 37 2019 - 02686919...
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד סגן מנהל ועדה אזורית ירושלים 37/2019
 36/2019
מ.מ מנהל ועדה אזורית ירושלים
19-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-06-2019 23:00
דירוג
המח"ר
דרגה
46-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי בהליך מקוצר - מ מ מנהל ועדה אזורית ירושלים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מ"מ מנהל ועדה אזורית ירושלים 36/2019
 35/2019
מרכז בכיר גיוס מזכירים
19-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-06-2019 13:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מרכז בכיר גיוס עובדים
  טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז גיוס מזכירים
 30/2019
עוזר משפטי ליועץ המשפטי
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת היועץ המשפטי
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 21:00
דירוג
משפטנים
דרגה
ב- א2
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 17-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 עוזר משפטי ליועץ המשפטי-הארכה
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר משפטי ליועץ המשפטי- הארכה
 33/2019
סגן מנהל ועדה אזורית תל אביב
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 סגן מנהל ועדה אזורית
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד סגן מנהל ועדה אזורית תל-אביב
 31/2019
מנהל ועדה אזורית תל-אביב
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי בהליך מקוצר - מנהל ועדה אזורית תל אביב
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מנהל ועדה אזורית תל-אביב
 32/2019
רכז לשכה בוועדה האזורית רמלה לוד
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 רכז-ת לשכה בוועדה אזורית רמלה לוד
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד רכז לשכה בוועדה אזורית רמלה לוד
 34/2019
סגן קצין בטחון
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 סגן קצין בטחון
 הגשת מועמדות למשרת ממונה ביטחון
 29/2019
ראש אגף בטחון - הארכת הרשמה
05-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
17-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מכרז - ראש אגף בטחון
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ראש אגף בטחון
 27/2019
מרכז תקשוב ותשתיות
05-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
06-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מרכז תקשוב ותשתיות
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מרכז תקשוב ותשתיות
 28/2019
רכז לשכה
05-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
06-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכז לשכה
 טופס הגשת מועמדות - רכז לשכה
 25/2019
ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
03-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
04-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-06-2019 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי ראש אגף (טכנולוגיות דיגיטליות ומידע)
 טופס הגשת מועמדות למשרת ראש אגף - טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
 26/2019
מרכז קניינות
03-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
04-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
39-41
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז מרכז קניינות
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז קניינות
 24/2019
​ממונה ביקורת פנים (מבקר פנים)
28-05-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
יחידת ביקורת פנימית
 
מועד עדכון אחרון
28-05-2019 23:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 11-06-2019 12:00
מסמכים נלווים
 ממונה ביקורת פנים - מבקר פנים - 24-2019
 טופס הגשת מועמדות למשרת ממונה ביקורת פנים (מבקר פנים)  24/2019
 23/2019
ממונה בטחון
19-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
19-02-2019 19:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 22-02-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד ממונה בטחון - 00886419
  הגשת מועמדות למשרת ממונה ביטחון
 22/2019
עוזר בכיר דוברות
11-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
דוברות והסברה
 
מועד עדכון אחרון
11-02-2019 08:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13-02-2019 16:00
מסמכים נלווים
 עוזר בכיר דוברות - 00699119
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר בכיר דוברות - 00708219
 21/2019
מרכז בכיר משאבי אנוש (הארכת הליך)
06-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
10-02-2019 17:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-02-2019 10:00
מסמכים נלווים
 פרסום מרכז בכיר משאבי אנוש-שוהם - 00648919
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז משאבי אנוש - 00420819
 18/2019
ממונה (ניהול פרויקטים ותפקידים מיוחדים)
06-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת המנהלת הכללית
 
מועד עדכון אחרון
06-02-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-02-2019 10:00
מסמכים נלווים
 ממונה (ניהול פרוייקטים ותפקידים מיוחדים) - 00322019
  הגשת מועמדות למשרת ממונה (ניהול פרויקטים ותפקידים מיוחדים)
 24/2018
מנהל/ת לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי (הארכת הליך)
29-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
29-01-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-02-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מנהל/ת לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי - 04475818
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל/ת לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי - 04476618
 20/2019
רכז לשכה בועדות אזוריות רחובות ותל אביב
23-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
23-01-2019 10:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 25-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה רחובות ותל אביב - 00368919
 טפסים לתפקיד רכזת לשכה רחובות ותל אביב - 00160019
 08/2018
מרכז קניינות
16-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
16-01-2019 10:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 פרסום מכרז מרכז קניינות - הארכת הרשמה - 00254419
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז קניינות - הארכת הרשמה - 00254719
 16/2019
רכז/ת לשכה שוהם
16-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
16-01-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה ממ ל - 00234119
 טופס הגשת מועמדות לרכזת לשכה ממל - 00255019
 15/2019
רכז/ת לשכה יזרעאל
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית יזרעאל
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 15:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 16-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה ביזרעאל - 00201219
 טופס הגשת מועמדות למשרת רכזת לשכה יזרעאל - 00160019
 14/2019
מנהלי גושים בירושלים ובבאר שבע
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית ירושלים
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 15:00
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת מנהל גוש - 00189019
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל גוש בוועדות האזוריות באר-שבע,ירושלים - 00189419
 13/2019
נהג/ת מקצועי/ת
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית יזרעאל
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 12:30
דירוג
מנהלי
דרגה
15-17
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת נהג מקצועי יזרעאל - 00187919
 טופס הגשת מועמדות למשרת נהג מקצועי - 00188219
 12/2019
רכז/ת לשכה
10-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית קריות
 
מועד עדכון אחרון
10-01-2019 13:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה בקריות - 00178419
 טופס הגשת מועמדות למשרת רכזת לשכה קריות - 00160019
 11/2019
רכז/ת לשכה
10-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית צפת
 
מועד עדכון אחרון
10-01-2019 09:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה בצפת - 00162219
 טופס הגשת מועמדות לרכזת לשכה צפת - 03343818
 10/2019
רכז/ת לשכה
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת בחירות אזורית בעכו
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 23:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה בעכו - 00159719
 טופס הגשת מועמדות למשרת רכזת לשכה עכו - 00160019
 08/2019
עוזר בכיר להיסעי בוחרים
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 23:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לגיוס עוזר בכיר להיסעי בוחרים - 00143619
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר בכיר להיסעי בוחרים - 00144019
 09/2019
מרכז גזברות ולוגיסטיקה
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית פתח תקווה
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 14:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מרכז גזברות ולוגיסטיקה לוועדה אזורית פתח-תקוה - 00152919
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז גזברות ולוגיסטיקה ועדה אזורית פתח-תקוה - 00154519
 07/2019
רכז/ת לשכה
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית בבאר שבע
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 09:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 11-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה בבאר שבע - 00144619
 טופס הגשת מועמדות למשרת רכזת לשכה בבאר שבע - 00144919
 06/2019
מנהל גוש
08-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית רחובות
 
מועד עדכון אחרון
08-01-2019 20:30
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 11-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי למשרת מנהל גוש ועדה אזורית רחובות - 00130219
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל גוש בוועדה אזורית רחובות
 05/2019
מרכז גזברות ולוגיסטיקה
07-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות השרון (נתניה) ובאר שבע
 
מועד עדכון אחרון
07-01-2019 17:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך מרכז גזברות ולוגיסטיקה לועדה אזורית נתניה ובאר שבע - 04483618
 הגשת מועמדות למשרת מרכז גזברות ולוגיסטיקה ועדות האזוריות נתניה ובאר שבע - 03370618
 22/2018
מרכז ניו מדיה
06-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
דוברות והסברה
 
מועד עדכון אחרון
06-01-2019 22:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מרכז ניו מדיה - 04539218
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז ניו מדיה
 04/2019
ראש אגף תכנון, ארגון ובקרה
06-01-2019
  בשעה  
נבחר זוכה
תכנון, ארגון ובקרה
 
מועד עדכון אחרון
06-01-2019 14:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 נוסח מלא של ראש אגף תכנון, ארגון ובקרה - 00074519
 טופס הגשת מועמדות למשרת ראש אגף תכנון, ארגון ובקרה
 03/2019
מרכז גרפיקה דינאמית
03-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
יחידת הפקת לקחים
 
מועד עדכון אחרון
03-01-2019 15:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 מרכז גרפיקה דינמית - 00050019
  טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז גרפיקה דינאמית
 02/2019
סגן קצין בטחון
02-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
02-01-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 07-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 סגן קצין בטחון - 00030119
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן קצין בטחון - 00029719
 01/2019
מרכז בכיר משאבי אנוש
02-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
02-01-2019 09:30
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 מרכז בכיר משאבי אנוש - 00007219
  טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז משאבי אנוש
 27/2018
עוזר בכיר ליועץ המשפטי
30-12-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת היועץ המשפטי
 
מועד עדכון אחרון
30-12-2018 23:00
דירוג
משפטנים
דרגה
א1-א3
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 עוזר בכיר ליועץ המשפטי - 04791118
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר בכיר ליועץ המשפטי
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת