קלפיות נגישות מיוחדות - הבחירות לכנסת ה-22
    מפת אתר
العربية   English

קלפיות נגישות מיוחדות - הבחירות לכנסת ה-22

​הצבעת אנשים המוגבלים בניידות​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, קובע כי בכל יישוב יהיה לפחות מקום קלפי אחד שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לבוחרים המוגבלים בניידותם. ביישובים גדולים יהיה מקום קלפי נגיש אחד לפחות לכל 10,000 תושבים.
 
בשנים שבין בחירות לבחירות משקיעה ועדת הבחירות המרכזית מאמצים ומשאבים רבים לאיתור מבנים העומדים בקריטריוני הנגישות, לשם קביעת קלפיות נגישות במבנים אלה. בבחירות לכנסת ה-22 יהיו כ-4,039 קלפיות שיש בהן ואליהן סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות. אדם הרשום להצבעה באחת מקלפיות אלה והוא מוגבל בניידות, יוכל להצביע בהן בנוחות ככל יתר הבוחרים.
קלפיות נגישות מיוחדות
אדם שמפאת מצבו הגופני מוגבל בניידות והקלפי שבה הוא רשום אינה מוגדרת כנגישה, רשאי להצביע בכל מקום קלפי שנקבע על ידי ועדת הבחירות המרכזית כקלפי נגישה מיוחדת. בבחירות לכנסת ה-22 יהיו כ- 2,226 קלפיות נגישות מיוחדות בכל רחבי הארץ.
 
בהצבעה בקלפיות הנגישות המיוחדות יידרש הבוחר, אם מוגבלותו אינה ניכרת לעין או אם אין ברשותו תעודה המעידה על כך שהוא מוגבל בניידות, לחתום בפני מזכיר ועדת הקלפי על הצהרה כי הוא מוגבל בניידות. לתשומת לב הבוחרים - הצהרה שקרית היא עבירה פלילית, והיא ומעכבת את הצבעתם של בוחרים המוגבלים בניידותם ומקשה עליהם.
 
הבוחר ישים את מעטפת ההצבעה בתוך מעטפה חיצונית, ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.
 
קולות אלה ייספרו בכנסת ככלל קולות המצביעים במעטפות כפולות (כגון חיילים, מאושפזים בבתי חולים ושליחי המדינה בחו"ל) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.
לגירסה נגישה פתח את קובץ הWORD המופיע בקישור הבאקישור לקובץ אקסֶל
* קובץ ה-word מהווה חלופה נגישה לקבצים בפורמטים האחרים ולמפה.