נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-22
    מפת אתר
العربية   English

נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-22

כל הנתונים נכונים לפנקס הבוחרים (טופס ב'-מהדורה 4) נכון ליום 15 בספטמבר 2019.

​תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22, לשנת הכספים 2019 ​|​ ​317,330,000
מספר בעלי זכות בחירה | 6,394,030
מספר הקלפיות הרגילות ברחבי הארץ סופי | 10,543
​מספר הקלפיות בבתי-חולים, בתי אבות ומוסדות של משרד הרווחה ​| ​189
​מספר הקלפיות בבתי-סוהר ובתי-מעצר ​|​ ​56
סה"כ קלפיות ברחבי הארץ | 10,788
​מס' הקלפיות בנציגויות ישראל בחו"ל (תאריך ההצבעה בחו"ל - 5.9.2019) ​|​ ​97
קלפיות נגישות מיוחדות למוגבלים בניידות ברחבי הארץ | 2,212
סה"כ קלפיות נגישות למוגבלים בניידות ברחבי הארץ | 3,889