בקשות לפסילת מועמד או רשימת מועמדים
    מפת אתר
العربية   English

בקשות לפסילת מועמד או רשימת מועמדים​להלן הבקשות שהוגשו לוועדה לפסילת רשימות מועמדים או מועמד לכנסת, לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת וסעיפים 63 ו-63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, ואושרה קבלתן לפי נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת, התשע"ט-2019:​
בקשות לפסילת מועמדותם של בן ציון גופשטיין, איתמר בן גביר, ברוך מרזל ורשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת ה-22

החלטה סופית בפ"מ 1/22, פ"מ 2/22, פ"מ 3/22, פ"ר 1/22

פרוטוקול הדיון בפ"מ 1/22, פ"מ 2/22, פ"מ 3/22, פ"ר 1/22ערעור על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את התמודדותם של איתמר בן גביר, ברוך מרזל, בן ציון גופשטיין ורשימת עוצמה יהודית

ע"ב 5487/19 כתב ערעור על החלטת הוועדה
בקשות לפסילת מועמדותה של הרשימה המשותפת בבחירות לכנסת ה-22בקשות​

פ"ר 2/22 עוצמה יהודית - חזית יהודית לאומית נ' הרשימה המשותפת, שהוגשה ביום 8.8.19​​
בקשות לפסילת מועמדותה של יש עתיד בבחירות לכנסת ה-22בקשות​​

פ"ר 3/22 עוצמה יהודית - חזית יהודית לאומית נ' יש עתיד​
החלטה סופית בפ"ר 3/22


 

 בקשה לפסילת כחול לבן

 
​​
 

 בקשה לפסילת הרשימה המשותפת

 
 

 בקשת פסילה עוצמה יהודית