בקשות לפסילת מועמד או רשימת מועמדים
    מפת אתר
العربية   English

בקשות לפסילת מועמד או רשימת מועמדים​להלן הבקשות שהוגשו לוועדה לפסילת רשימות מועמדים או מועמד לכנסת, לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת וסעיפים 63 ו-63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, ואושרה קבלתן לפי נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת, התשע"ט-2019:​
בקשות לפסילת מועמדותם של בן ציון גופשטיין, איתמר בן גביר, ברוך מרזל ורשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת ה-22

החלטה סופית בפ"מ 1/22, פ"מ 2/22, פ"מ 3/22, פ"ר 1/22

פרוטוקול הדיון בפ"מ 1/22, פ"מ 2/22, פ"מ 3/22, פ"ר 1/22​

ערעור על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את התמודדותם של איתמר בן גביר, ברוך מרזל, בן ציון גופשטיין ורשימת עוצמה יהודית

ע"ב 5487/19 כתב ערעור על החלטת הוועדה

עמדת היועץ המשפטי לממשלה בע"ב 5487/19

תשובת המשיב 3 לערעור בע"ב 5487/19

תשובת המשיבים לבקשה למנוע השתתפותם כמועמדים בבחירות לכנסת ה-22 בע"ב 5487/19​פסק הדין בבית המשפט העליון בע"ב 5487/19, ובע"ב 5506/19 סגל נ' בן גביר (25.08.2019) בעניין ערעורים על החלטת ועדת הבחירות המרכזית שלא לפסול את איתמר בן גביר, ברוך מרזל, בן ציון גופשטיין, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת  בבחירות לכנסת ה-22

פסק דיןלצפייה בהקלטת הדיון בערוץ היוטיוב של ועדת הבחירות המרכזית
בקשות לפסילת מועמדותה של הרשימה המשותפת בבחירות לכנסת ה-22בקשות​

פ"ר 2/22 עוצמה יהודית - חזית יהודית לאומית נ' הרשימה המשותפת, שהוגשה ביום 8.8.19​​ערעור על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את התמודדותה של הרשימה המשותפת

ע"ב 5506/19 כתב ערעור על החלטת הוועדה

עמדת היועץ המשפטי לממשלה בע"ב 5506/19

תגובת המשיבה מס' 1 בע"ב 5506/19​פסק הדין בבית המשפט העליון בע"ב 5487/19, ובע"ב 5506/19 סגל נ' בן גביר (25.08.2019) בעניין ערעורים על החלטת ועדת הבחירות המרכזית שלא לפסול את איתמר בן גביר, ברוך מרזל, בן ציון גופשטיין, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת  בבחירות לכנסת ה-22

פסק דיןלצפיה בהקלטת הדיון בערוץ היוטיוב של ועדת הבחירות המרכזית
בקשות לפסילת מועמדותה של יש עתיד בבחירות לכנסת ה-22בקשות​​

פ"ר 3/22 עוצמה יהודית - חזית יהודית לאומית נ' יש עתיד​
החלטה סופית בפ"ר 3/22