הגשת רשימות המועמדים
    מפת אתר
العربية   English

הגשת רשימות המועמדים


בימים רביעי וחמישי, 28-29 בינואר 2015, תוגשנה רשימות המועמדים לכנסת לידי יושב ראש הוועדה, כב' השופט סלים ג'ובראן ומנכ"לית הוועדה, הגב' אולי עדס.


בכך תיירה יריית הפתיחה למערכת הבחירות לכנסת ה-20 כאשר יתבהרו דמויות הרצים המוכנים על קו הזינוק.


לאחר הגשת הרשימות יחלו הליכי בדיקת רשימות המועמדים החל מהיום הראשון בו יוגשו רשימות המועמדים, דרך מסירת ההודעות על ליקויים ברשימות המועמדים ביום חמישי, 5 בפברואר 2015 וכלה בקבלת התיקונים מרשימות המועמדים ובדיקתן עד ליום שלישי (10 בפברואר 2015).


אישור רשימות המועמדים על-ידי הוועדה המרכזית יתבצע עד יום ראשון 15 בפברואר 2015.