רשימת מועמדים
    מפת אתר
العربية   English
 • עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר


 • 1

  בן גביר איתמר
   
 • 2

  מרזל ברוך מאיר
   
 • 3

  ביטון אדוה
   
 • 4

  וסרלאוף יצחק שמעון
   
 • 5

  גפשטיין בן ציון
   
 • 6

  קופרשמיט מאיר דוד
   
 • 7

  קרויזר יצחק
   
 • 8

  עמר יעקב
   
 • 9

  מוריס שמשון רפאל
   
 • 10

  אביטבול יוסי
   
 • 11

  בן חיון מאיר חנן
   
 • 12

  דורפמן חנמאל שיראי
   
 • 13

  אהרוני שמעון
   
 • 14

  פריזיס מרדכי
   
 • 15

  סטורץ זכריה
   
 • 16

  גרסטל עמנואל פנחס
   
 • 17

  קהתי יאיר מרדכי
   
 • 18

  ג'ושוע בנימין יוסף
   
 • 19

  רבין יוסף מאיר
   
 • 20

  גרינבלט משה
   
 • 21

  נסים בנימין
   
 • 22

  רצון ישראל
   
 • 23

  מרקס פייגא חוה
   
 • 24

  לר יהונתן אוריאל
   
 • 25

  זיבוטופסקי דניאל
   
 • 26

  רקוב אליעזר
   
 • 27

  אלעזרה אילן
   
 • 28

  שוורץ יונתן ראובן
   
 • 29

  אסבאג מיכאל
   
 • רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת חזית יהודית לאומית

בעמוד זה מוצגת רשימת המועמדים לכנסת ה-22, כפי שהוגשה ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22, וכן שם המפלגה אשר הגישה רשימת מועמדים אלה. יודגש כי רשימה זאת אינה סופית וטרם אושרה על ידי ועדת הבחירות המרכזית. לאחר בדיקת רשימת המועמדים על ידי ועדת הבחירות המרכזית, בהתאם להוראות חוק הבחירות ולתקנות שנקבעו מכוחו, תפורסם הרשימה המאושרת ברשומות וכן באתר הוועדה.​