רשימת מועמדים
    מפת אתר
العربية   English
 • יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה


 • 1

  ליצמן יעקב
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 2

  גפני משה רפאל
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 3

  פרוש מאיר
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 4

  מקלב ישראל מאיר אורי
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 5

  טסלר יואל יעקב
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 6

  אשר יעקב
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 7

  אייכלר ישראל יצחק
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 8

  פינדרוס יצחק זאב
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 9

  חסיד אליהו-ליב
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 10

  ברוכי אליהו
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 11

  הרשלר בנימין
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 12

  אוחנה דוד
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 13

  גליצקי הרצל
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 14

  רייך יצחק
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 15

  ברייש ראובן
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 16

  בוימל אריה צבי
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 17

  וינגרטן יחיאל אריה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 18

  רובינשטיין אברהם
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 19

  דייטש יוסי
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 20

  גוטרמן יעקב אשר
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 21

  ויזל חיים מאיר
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 22

  רביץ יצחק
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 23

  ווינברגר יהושע
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 24

  שפירא מנחם מנדל
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 25

  רושגולד צבי
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 26

  מורגנשטרן משה דוד
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 27

  גרינוולד דוד יהודה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 28

  גולדנטל שלמה יהודה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 29

  אשר דב
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 30

  ראוכברגר אליעזר צבי
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 31

  בריסק מרדכי
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 32

  דייטש אברהם בן ציון
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 33

  ברסלר אברהם אלכסנדר ז
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 34

  אלפר מרדכי מיכאל
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 35

  דונט אהרן פנחס אליהו
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 36

  קלרמן שמעון ישראל
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 37

  גוטסמן שמואל יהודה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 38

  גולומב ישראל יצחק
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 39

  קליין מנחם
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 40

  פרידמן ישראל משה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 41

  אברמוביץ פרץ
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 42

  אורלנסקי שלמה זעליג
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 43

  קוסטליץ שלמה זכריה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 44

  בדוש פנחס שלום
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 45

  דייטש שלמה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 46

  יברוב יהודה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 47

  טירהויז אהרן
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 48

  בלוי מרדכי זאב
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 49

  כהן יהושע אשר
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 50

  מרקוביץ שבתי
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 51

  גולדברג שמעון
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 52

  גרינברג שמואל
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 53

  טירר שמואל שמלקה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 54

  סירוקה פנחס דוד
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 55

  קליין יצחק אהרן
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 56

  ברנר יצחק דב
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 57

  אוביץ עקיבא
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 58

  זלץ דוד
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 59

  ויזל אפרים פישל
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 60

  מלמד מיכאל
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 61

  רינגל מאיר
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 62

  יפה מאיר
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 63

  רוטנר דוד נחמן
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 64

  סברדלוב ישראל מאיר
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 65

  גרליץ מיכאל דוב
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 66

  שטרן אברהם פנחס
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 67

  שוק שמואל
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 68

  פולק שלמה אפרים
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 69

  קרויזר שמעון
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 70

  גולדברג מרדכי
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 71

  ויכלדר חיים ברוך
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 72

  שטרית יוסף שאול
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 73

  הלר בקנרוט יחזקאל שרגא
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 74

  ברונר אליהו יוסף
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 75

  כהן ישראל חיים
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 76

  אפשטיין חיים יצחק
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 77

  מילר ישראל
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 78

  הומינר שלמה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 79

  שפיצר דוד
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 80

  פולק יהודה אריה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 81

  שכטר אליהו
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 82

  לוונשטיין בנימין טוביה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 83

  נוימן יקותיאל זלמן
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 84

  מונטג שלמה צבי
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 85

  שיינין גדליהו
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 86

  עזרא עופר
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 87

  רובינשטיין אליעזר דוד
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 88

  לביא ניסן
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 89

  לברון משה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 90

  זיסמן אריה יהודה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 91

  גנץ יעקב יוסף
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 92

  פרומר אלחנן
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 93

  רוזן יהודה אריה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 94

  מילר דוד
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 95

  זורגר יעקב חיים
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 96

  וייס אפרים
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 97

  פרנקל ישראל
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 98

  וייס נתן
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 99

  אוברלנדר משה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 100

  שטרן שלמה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 101

  חנון ישעיה אשר זליג
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 102

  מושקוביץ יונה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 103

  הורביץ יצחק
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 104

  פרנק משה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 105

  ברנשטיין מנחם שמעון שלמה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 106

  ארנטרוי אלחנן
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 107

  קלוגמן מנחם
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 108

  מן משה
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 109

  גפני אליהו
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 110

  מישקובסקי אברהם יצחק
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 111

  לנדאו יחזקאל שאול
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 112

  שורץ מנחם
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 113

  רוט יהודה
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 114

  ויזבינסקי יעקב
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 115

  מנדל יהושע
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 116

  חדד שמעון
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 117

  שורץ אברהם
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 118

  קרליץ אליהו מרדכי
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • 119

  זייברט חנוך
  מטעם מפלגת אגודת ישראל 
 • 120

  סורוצקין אליעזר
  מטעם מפלגת דגל התורה 
 • רשימת המועמדים הוגשה מטעם המפלגות​ הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל ואגודת החרדים - דגל התורה